Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[160] 

Home | Terug


Kuzu 130px
 Tunahan Kuzu

In zijn column (8 mrt. 2018) in Trouw beschuldigt Sylvain Ephimenco DENK-voorman Tunahan Kuzu, van antisemitisme. Als bewijs daarvoor gebruikt hij Kuzu's ostentatieve weigering om Benjamin Netanyahu, de Israëlische regeringsleider, tijdens een bezoek aan Nederland een hand te geven.

Of Kuzu antisemitisch is weet ik niet. Ik heb mij daar nooit in verdiept, maar gezien zijn uitingen in het algemeen lijkt mij dat zeker denkbaar. Maar de weigering om Netanyahu’s de hand te schudden als bewijs zien voor antisemitisme gaat mij te ver. Dat neigt naar populisme.

Ik heb ook veel bezwaren tegen het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen. Ik denk dat dat beleid een belangrijke factor is voor het in standhouden van de problemen tussen Israël en haar buurlanden. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat ik bij een ontmoeting met de Israëlische regeringsleider zou weigeren hem de hand te schudden. En omdat ik daarmee openlijk protesteer tegen het Israëlische regeringsbeleid, moet die weigering ostentatief(in het oog lopend) zijn, anders is ze zinloos.


Ik zou ook ostentatief kunnen weigeren de Israëlische regeringsleider een hand te geven


Die weigering heeft er niets mee te maken dat Netanyahu een jood is, maar alles met het beleid van de staat Israël waarvan hij als regeringsleider de vaandeldrager is.

Ik ben het met Ephimenco eens dat DENK en hun voormannen er verwerpelijke ideeën op nahouden en dat die ideeën regelmatig tot niet te tolereren gedrag leiden. Maar als de Trouw-columnist wil aantonen dat Kuzu antisemitisch is, moet hij met betere argumenten komen.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved