Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[278]

Home | Terug


 Jaap van Dissel RIVM 208x208
Prof. dr. Jaap
van Dissel

Volgens Angela Merkel krijgt 70 procent van de Duitsers een corona-besmetting. In de NRC (14-03-2020) interviewt Pim van den Dool de directeur van het infectieziektebestrijdingscentrum van het RIVM, Jaap van Dissel. Van Dissel is uitgegroeid tot hét gezicht voor de corona-bestrijding in Nederland. Hij overlegt dagelijks op regeringsniveau over het corona-probleem en staat naast premier Rutte als die tijdens persconferenties maatregelen aankondigt om het virus te bestrijden.

Volgens Van Dissel moeten we, als we de lijn van het zogenoemde ‘reproductiegetal’ doortrekken, er rekening mee houden dat vijftig tot zestig procent van de Nederlanders de komende jaren een corona-besmetting krijgt. Voor corona legt het reproductiegetal volgens de RIVM-directeur tussen de 1,5 en 2. Dat getal geeft aan hoeveel mensen door één corona-patiënt worden besmet. Als het reproductiegetal kleiner is dan 1, sterft het virus uit. Dat is wat de maatregelen rond corona beogen (zie hier).

Nemen we aan dat Merkel en Van Dissel gelijk hebben, dan zouden zo’n 58 miljoen Duitsers en 8,5 à 10 miljoen Nederlanders met corona-besmet worden. Op basis van de actuele sterftecijfer’s voor corona (15-03-2020) in beide landen kunnen we dan uitrekenen dat we in Duitsland zo’n 113 duizend en in Nederland 144 à 170 duizend corona-doden mogen verwachten. Volgens het CBS overleden in 2018 in Nederland zo’n 153 duizend mensen. Dat aantal zou door corona (meer dan) verdubbelen. Als Merkel en Van Dissel gelijk hebben is dat een ramp van ongekende omvang, die de rigoureuze maatregelen in beide landen meer dan rechtvaardigen.

Het probleem is echter dat de uitspraken van Merkel en Van Dissel nietszeggend zijn. Uitgaande van het doortrekken van het ‘reproductiegetal’, zoals Van Dissel doet, kan ik net zo goed betogen dat tien, vijftig of honderd procent van de Nederlanders met corona besmet zullen worden. Het is maar net hoever ik die lijn in de toekomst doortrek. Met dezelfde methode kan ik beweren dat honderd procent van de Nederlanders de komende jaren verkouden wordt. Immers iedereen is in zijn leven wel eens verkouden. Mijn bewering is dan volledig waar, maar is nietszeggend. Ik zou willen weten hoe groot de kans is dat ik deze winter verkouden wordt.

Daarnaast geldt bij het doortrekken (extrapoleren) van lijnen dat de context niet mag veranderen. Bij verkoudheid denk ik dat dat zo is. Immers zolang er mensen zijn, zullen die waarschijnlijk ook zo nu en dan verkouden worden. Maar of dat voor corona ook geldt, weet ik nog zo net niet. In de humane geschiedenis kwamen talloze besmettelijke ziekten langs, die grotendeels na korte tijd weer van het toneel verdwenen, al dan niet door toedoen van de mens. Wie weet is corona over anderhalf a twee jaar ook weer verdwenen, bijvoorbeeld omdat er een vaccin is ontwikkeld. In dat geval staan de beweringen van Merkel en Van Dissel volledig op losse schroeven. Kortom ze kunnen helemaal niet waar maken wat ze beweren.

Het probleem is echter dat mensen in de ban van hun corona-angst selectief luisteren en slechts dát uit de boodschappen van Merkel en Van Dissel oppikken dat hun corona-angst bevestigt. Ze horen waarschijnlijk iets als: binnenkort krijgt vijftig tot zeventig procent van de Duitsers en Nederlanders een corona-besmetting, waarna hun intuïtie zegt dat dat met heel veel dode landgenoten gepaard gaat. Dat hebben ze nodig om hun illusie van een  rechtvaardige wereld (just world bias) in stand te houden.

In die vermeende eerlijke wereld worden zulke rigoureuze maatregelen immers niet genomen als die niet gerechtvaardigd zijn. En door de voortdurende berichtgeving over het aantal corona doden heeft het louter blootstellingseffect ons er van doordrongen dat het sterftecijfer van corona enorm is, ook als dat niet waar is.

Die denkfouten zorgen er voor dat wij ons vertrouwen in de wereld om ons heen kunnen behouden. Maar in dit geval versterken ze juist de corona-angst. Liever deze maatregelen, die weliswaar desastreus zijn voor onze economie, dan dat we binnenkort massaal dood gaan en misschien ik ook wel. Mensen kunnen vrijwel niet omgaan met die onzekerheid.

We kunnen de uitspraken van Merkel en Van Dissel niet als absolute onzin kenmerken, maar wel als nietszeggend en daardoor zijn ze toch fakenieuws dat van betrouwbare bronnen komt en daardoor extra veel impact heeft op het versterken van de corona-angst.

Verder laat het interview van Van Dissel opnieuw zien dat de risico’s van corona kleiner zijn dan van griep. Van Dissel noemt voor corona een reproductiegetal van 1,5 à 2, terwijl dat voor griep 2 à 3 is. de verspreiding van griep gaat dus aanzienlijk sneller dan van corona. Het reproductiegetal voor SARS en aids is 2 tot 5, voor kinkhoest 12 tot 17 en voor mazelen zelfs 16 tot 18.(zie hier) Met andere woorden het risico op verspreiding van corona is relatief klein en kleiner dan dat van griep.

Als Van Dissel tijdens zijn adviezen aan de regering dezelfde denkfout maakt dan hou ik mijn hart vast, maar het het helpt mij we de enorme overreactie op corona in Nederland beter te begrijpen. 

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved