Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[283]

Home | Terug


De Nieuwswebsite NU.nl citeert hoogleraar klinische virologie Louis Kroes:

We zien nu dat van de mensen die ziekteverschijnselen vertonen en bij wie het coronavirus is vastgesteld, tussen de 2 en 3 procent overlijdt. Dit sterftecijfers klinkt misschien niet heel hoog, maar dit baart wel degelijk zorgen. Dit sterftecijfer is vele malen hoger dan het sterftecijfer van de normale seizoensgriep." In Nederland sterft jaarlijks minder dan 0,1 procent van de mensen die griep krijgen aan de gevolgen van deze infectie.

Prof Louis Kroes 160x184
rof. Louis Kroes 

In werkelijkheid verwacht het WHO dat het uiteindelijke sterftecijfer voor corona tussen de 0,3 en 1 procent uitkomt. Afgelopen week publiceerde Nature Medicine een wetenschappelijk artikel dat laat zien dat het werkelijke sterftecijfer voor corona in het Chinese Wuhan 'slechts’ 1,4 procent is, in plaats van de veronderstelde 4,5 procent. Het lijkt vooralsnog onaannemelijk dat die 1,4 procent in Nederland wordt gehaald. Het actuele (22-03-2020) sterftecijfer voor Nederland – gebaseerd op het totaal aantal geschatte corona-besmettingen – is 0,85 procent. Ik denk dat het uiteindelijke sterftecijfer voor ons land binnen de door de WHO verwachte grenzen blijft.

Het gemiddelde sterftecijfer voor mensen met griep in Nederland is niet minder dan 0,1 procent zoals Kroes zegt, maar 1,1  à 1,2 procent, met volgens Volksgezondheid.info – een informatiewebsite van de Nederlandse overheid – gemiddeld maar liefst 4.400 griepdoden per winter (met uitschieters van 0 tot 9.400). Dat percentage is tien keer zo hoog dan Kroes beweerd en ik verwacht dat we met corona de 4.400 doden in de verste verte niet gaan halen. Ik heb dat in mijn column Sterftecijfer corona beschreven. En daarbij geldt nog dat u dan eerst nog griep moet hebben. Als u nog geen griep heeft is de kans dat u aan griep overlijdt aanzienlijk kleiner. Mogelijk bedoelde Kroes dit streftecijfer. maar dan had hij dat er duidelijk bij moeten vermelden.

Het lijkt er op dat hoogleraar Kroes de sterftecijfers voor corona voor alle besmettingen verwart met die voor ernstige besmettingen zoals het RIVM die vermeld. Dat is voor een hoogleraar virologie op z’n minst vrij slordig. In een latere Corona ontfabelt kom ik terug op al die verschillende sterftecijfers.

Ik heb geen idee waarom hoogleraar virologie Kroes deze cijfers de wereld instuurt, zonder te specificeren waar ze over gaan. Heeft hij zich niet in de corona-cijfers verdiept. In dat geval moet hij zijn mond houden. Nu deint hij mee op de foute informatie die de media ons voorhoudt en geeft hij opnieuw voeding aan het gerucht dat het coronavirus veel dodelijker is dan het griepvirus, terwijl dat vooralsnog andersom is. Als hoogleraar virologie zou Kroes die onjuiste cijfers moeten ontkrachten, om zo de huidige corona-angst bij Nederlanders te nuanceren.

Ook lees ik in de media regelmatig over deskundigen die zeggen dat het coronavirus een totaal ander soort virus is dan het griepvirus en dus onvergelijkbaar. Daarmee lijken ze steeds te willen aangeven dat we de sterftecijfers van corona niet mogen vergelijken met die van griep. Als niet-medicus en niet-viroloog kan ik niet beoordelen of het coronavirus een totaal ander virus is dan het griepvirus. Ik wil dat graag aannemen. Maar dat wil niet zeggen dat we de sterftecijfers van beide vormen van virusbesmetting niet kunnen vergelijken. Het is bijvoorbeeld een juiste vergelijking als ik zeg dat het sterfterisico van vliegen aanmerkelijk kleiner is dan van autorijden. Desondanks zijn dat twee totaal verschillende vormen van vervoer. 

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved