Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[371]

Home | Terug


EN 25x39 

Volgens de populair wetenschappelijke website FAQT[1] was het Duitse besluit om de scholen vanwege de coronacrisis te sluiten vooral gebaseerd op een rapport van het Berlijnse Charité Ziekenhuis. Dat rapport was op zijn beurt weer gebaseerd op een pre-publicatie van een studie van De Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie (CDC) over de besmettelijkheid van corona bij kinderen. Die studie bleek naderhand toch minder betrouwbaar dan gedacht.

De CDC-studie

coronavirus 600x338Op 8 april 2020 verwijst FAQT[2] naar een studie van het CDC[3], waarin 2.500 kinderen onder de 18 jaar met het coronavirus zijn onderzocht. Volgens deze studie ontwikkelen kinderen bij een coronabesmetting minder snel de symptomen van de ziekte dan volwassenen en als dat toch gebeurt is het ziektebeeld milder en vaak asymptomatisch. Dat laatste betekent ofwel er zijn geen klachten of symptomen van de aandoening aanwezig.

Het voorgaande betekent volgens de CDC-studie echter niet kinderen soms zeer ernstige vormen van corona kunnen ontwikkelen, die zelfs tot IC-opnames kunnen leiden. Er overleden 3 kinderen tijdens de CDC-studie. Vooral zuigelingen tot 1 jaar waren kwetsbaar. Van de 95 zuigelingen met een coronabesmetting moest 95% naar het ziekenhuis. Bij kinderen van 1 tot 17 jaar was dat ‘slechts’ 14 procent. Dat verschil ontstaat waarschijnlijk doordat het immuunsysteem van zuigelingen nog in ontwikkeling is.

Ook vonden de onderzoekers geen aanwijzingen dat kinderen het virus niet kunnen doorgeven.

Het Berlijns document

De CDC-studie was voor het Berlijnse Charité Ziekenhuis de aanleiding een document te publiceren waarin stond dat kinderen net zo besmettelijk voor het corona-virus zijn als volwassenen. Dat document was voor de Duitse overheid de aanleiding om de scholen te sluiten. Als reactie hierop sloten de Nederlandse autoriteiten kort daarna hun scholen.

Wetenschappelijke kritiek

Onder de kop Waardeloos! Storm van kritiek op groot Corona-onderzoek beschrijft dezelfde website op 28 mei de wetenschappelijke kritiek op de beschreven CDC-studie.[1] Andere wetenschappers, o.a. van de Cambridge University, de Universität Zürich en de Cornell University in New York, noemen de resultaten uit de CDC-studie kletskoek. De onderzoeksgroepen zouden veel te klein zijn, waardoor een vertekend beeld ontstond. Vervolgens zouden de onderzoekers de weinige gegevens die ze hadden ook nog eens fout hebben geïnterpreteerd.

Als je wel goed rekent, dan is het coronavirus volgens statistici van de Universität Bonn bij kinderen zelfs 90% minder besmettelijk dan bij volwassenen. De studie zou zoveel fouten bevatten dat David Spiegelhalter, professor statistiek in Cambridge, zelfs adviseert de studie terug te trekken. Dat is bijna het ergste wat een wetenschapper kan over komen. Nog erger is het als een wetenschappelijk tijdschrift een gepubliceerde studie werkelijk terug trekt. Dat is echter bij een pre-publicatie, zoals de CDC-publicatie, niet mogelijk. Ik kom beschreven foutsoorten regelmatig tegen in studies waarvan het lijkt dat ze vooral gericht zijn op het bevestigen van een bepaalde vooronderstelling.

Tekst loop door na de afbeelding

Spiegelhalter David tweet 750x527

Het verzoek van David Sieglehalter om de CDC-pre-publicatie in te trekken.

Volgens FAQT is het probleem dat coronastudies veel te snel worden uitgevoerd. Zoals al werd aangegeven was de CDC-publicatie een zogenoemde pre-publicatie, die in de plaats komt van een belangrijke tussenstap: peer review. In die stap worden wetenschappelijke publicaties voor dat ze definitief worden gepubliceerd eerst beoordeeld door andere wetenschappers. Het doel daarvan is om blunders zoals in de CDC-studies in gepubliceerde studies te voorkomen.

Bij de CDC-studie was die kritiek vernietigend, zodat de studie waarschijnlijk nooit tot een definitieve publicatie was gekomen. Met andere woorden, het wetenschappelijk proces rond de CDC-studie was nog niet afgerond. Desondanks gebruikte de Duitse autoriteiten in de paniek rond corona de CDC-studie om, om haar beleid op te baseren, waarna Nederland dat beleid slaafs volgde. Het spreekwoord ‘ hardlopers zijn doodlopers’ komt hier volledig tot zijn recht, met de scholen en de leerlingen/studenten als slachtoffers.

Gebruikte bronnen

1. FAQT - Waardeloos - storm van kritiek op groot corona onderzoek. URL
2. FAQT - Studie kinderen kunnen wel degelijk corona krijgen en doorgeven. URL
3. Cruz, A. T., & Zeichner, S. L. (2020). COVID-19 in Children: Initial Chracterisation of the Pediatric Disease (pre-publication). American Academy of Pediatrics. doi:10.1542/peds.2020-0834

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved