Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[81]

Home | TerugIntroductie

LGBT

Sinds kort spreekt de NS ons aan met ‘geachte reiziger’ in plaats van ‘dames en heren’. Amsterdam noemt haar burgers tegenwoordig ‘Beste Amsterdammers’. De Hema voegt jongens- en meisjeskleding samen tot kids-kleding. Kranten schrijven in zogenoemde genderneutrale taal. In Duitsland mogen mensen zich naast man of vrouw nu ook als ‘inter’ of ‘divers’ laten registreren. In Denemarken, Ierland, Malta en Noorwegen kon dat al.Volgens een Amsterdams beleidsrapport strookt de indeling man-vrouw niet meer met de werkelijkheid’.

Alles als tegemoetkoming aan de lhbti-gemeenschap, die ook wel wordt aangeduid als lgbt-, lgbtq-, lgbtqi-, lgbti-, lhbti-, lgbtqia-, lgbtqiap-, lgbtqasp-, lgbt+, lgbtqai-gemeenschap*. De Metro (29-07-2017) sprak zelfs over de lhbtiqapc-gemeenschap*. Voor mij de vraag of ik ook genderneutraal moet gaan schrijven?

Het antwoord is: Nee!

Na lang nadenken zie ik genderneutrale taal als verkrachting van het Nederlands. Dergelijk taalgebruik onthoudt de lezer belangrijke informatie en brengt ze voortdurend in verwarring. Een verkrachte journalist had een vrouwennaam. Een artikel over een wielrenner bleek over Annemiek van Vleuten te gaan en Carice van Houten was een acteur, behoudens in de zinssnede ‘De actrice Carice van Houten ...’. Dan treedt het potsierlijkheidsbeginsel in werking, aldus de krantenredacties. Kortom in hetzelfde artikel kan Carice zowel acteur als actrice zijn.

En, moet ik in genderneutrale taal ‘Annemiek en zijn ploeg ...’ of ‘de renner en haar ploeg ...’ schrijven of geldt dan ook het potsierlijkheidsbeginsel. Dat leidt slechts tot potsierlijk taalgebruik die mij voortdurend op het verkeerde been zet daardoor ongeloofwaardig wordt.


Wat is er mis mee als ik bij een lezing mijn publiek verwelkom met ‘dames en heren ...’


 Ik vraag mij af wat er mis is als ik bij een lezing mijn publiek verwelkom met ‘dames en heren ...’. Dat is een beleefdheidsvorm, die mensen niet op hun geslacht aanspreekt. ‘Beste mensen’ is koud en komt arrogant, om over ‘beste lhbtiqapc-ers’, zoals sommigen voorstellen, maar niet te spreken.

De term ‘dames en heren’ omvat echter het hele menselijke spectrum, met enerzijds het ‘ultieme vrouwelijke’ en anderzijds het ‘ultieme mannelijke’ en daartussen alle mogelijke variaties. ‘Dames en heren’ is dan inclusief iedereen en sluit niemand uit, zoals genderneutralisten ons willen doen geloven.

Als vrouw zou ik mij gepiepeld voelen met genderneutrale taal, die vooral mannelijke taaluitingen gebruikt (wielrenner, journalist, acteur). Dat is geen genderneutrale taal (als die al kan bestaan), maar een masculiene. Dat lijkt precies tegengesteld te zijn aan wat genderneutralisten willen.

Dat het man-vrouw onderscheidt niet van deze tijd is, is een gotspe. Gelukkig verschillen mannen en vrouwen. Dat verschil mag volledige gelijkwaardigheid echter niet in de weg staan.

Afkortingen in de  lettercombinaties

A: Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen.
B: Biseksueel: Een man of vrouw die zich zowel emotioneel als fysiek aangetrokken voelt tot mannen als vrouwen.
C: Cisgender: Mensen bij wie het geboortegeslacht overeenkomt met de ervaren genderidentiteit.
G: Gay: Engels voor homoseksuele man of lesbische vrouw. Wordt meestal alleen voor mannen gebruikt.
H: Homoseksueel: Een man die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot mannen.
I: Intersekse conditie: een parapluterm voor aangeboren condities waarbij het geslacht verschilt van wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrouwenlichamen. Er zijn veel verschillende intersekse-condities.
L: Lesbisch: Een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrouwen.
P: Panseksueel: Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander.
Q: Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel
S: Straight allies: heteroseksuele bestrijders van homofobie.
T: Transgender: parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met het bij geboorte toegekende geslacht
+: De + aan het einde wil zeggen alles omvattend en houdt alle mogelijke seksuele en genderidenditeiten in.
 

referenties

Bronnen voor tabel:
 Meer kritische beschouwingen over genderneutrale taal:

 

Slotopmerking:

Als u denkt dat ik alleen naar kritische beschouwingen over genderneutrale taal verwijs, heeft u gelijk. Dat dat doe ik bewust, om tegenwicht te bieden aan het automatisme waarmee zelfs kwaliteitskranten als De Volkskrant en de NRC zogenaamde gendenderneutrale taal omarmen. Volgens mij is de genderneutrale taal-hype symptoombestrijding omdat onze maatschappij vrouwen nog steeds niet gelijkwaardig behandeld. Maar dat vrouwen gelijk zijn aan mannen is onzin. Al in 1994 schreef prof. dr. Hans Galjaard zijn boek 'Alle mensen zijn ongelijk' (ISBN: 90-5018-241-0).

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved