Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[257]

Home | TerugAansprakelijkheid

Aan alle pagina’s en de daarop getoonde inhoud van de Dr. Bram Brouwer en de Doping Academy website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan dr. Bram Brouwer c.q. de Doping Academy op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de getoonde informatie. Aan de inhoud van beide websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Dr. Bram Brouwer en de Doping Academy aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van hun websites.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van de dr. Bram Brouwer c.q. de Doping Academy bevinden zich links naar externe websites. dr. Bram Brouwer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die externe websites en ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar de Dr. Bram Brouwer c.q. de Doping Academy websites

Linken naar pagina’s van de Dr. Bram Brouwer website c.q. de Doping Academy is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Dr. Bram Brouwer c.q. de Doping Academy niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Dr. Bram Brouwer toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is http://www.brambrouwer.nl met als officiële beschrijving Dr. Bram Brouwer c.q. Doping Academy.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van de BramBrouwer.nl c.q. de DopingAcademy.org rusten auteursrechten, die toebehoren Dr. Bram Brouwer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Bram Brouwer mag niets van deze website's c.q. webpagina's worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier.