Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[64]

Home | Terug


Een korte biografie

Bram 150 vrBram Brouwer (geboren in 1947 in Leeuwarden als Sybrandus Jan Brouwer) fietst sinds 1964 en schaatst sinds 1966. Hij werd in 1965 Nederlands Kampioen Binnenland bij de toenmalige Nederlandse Rijwiel Toer Unie (NRTU) en ging in 1966 wedstrijden rijden. Daarnaast reed hij prestatieritten als: Amsterdam-Rome-Amsterdam (5000 km). Eerst alleen, maar vanaf 1972 samen met Gonnie, die hij bij de schaatstraining leerde kennen. Ze trouwen dat zelfde jaar. Samen reden ze prestatieritten als Amsterdam-Rome-Amsterdam (voor Bram 2ex), de Tour de France Randonneur (4895 km; 2x), Amsterdam-Noordkaap (3000 km), et cetera. Onder Bram's leiding bereikt Gonnie in de jaren '70 en '80 de nationale marathon schaatstop en de top van het dames wielrennen. Bram was vooral geïnteresseerd in de achtergronden van de sport en haar beoefenaren.

In 1979 haalde Bram zijn diploma schaatstrainer (toen nog Bondsoefenmeester genoemd) bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond(KNSB) en in 1982 werd hij een van de eerste gediplomeerde wielrentrainers bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Tevens behaalde Bram de diploma's Kracht-training van de Nederlandse Sport Federatie (NSF), Recreatie-sportleider en Sportontwikkelaar van de Nederlandse Sport Academie. Hij was trainer bij verschillende schaats-, wielren- en triatlonverenigingen, en schaatstrainingsgroepen. Ook was hij jaren lang coördinator van de Elfmerenfietstocht, die onder zijn leiding veel vernieuwingen onderging. Het aantal deelnemers steeg daarbij van 150 tot meer dan 10.000. Bram was cursusleider en docent van de cursus 'Toerfietsbegeleider' van de toerafdeling van de KNWU. Sinds deze afdeling fuseerde met de NRTU tot de huidige Nederlandse Rijwiel Toerfiets Unie (NTFU), is hij cursusleider en docent van de cursus 'Organisator Toerfiets Evenementen' bij deze organisatie. In 2007 was hij interim-coördinator van de Elfsteden Fiets Vierdaagse, nadat de toenmalige coördinator door ziekte plotseling uitviel.

In 1986 starten Gonnie en Bram de 'Wieler- en duursportschool Friesland', gericht op een professionele begeleiding van duuratleten. Persoonlijke aandacht, persoonlijke ontwikkeling en vooral plezier waren kernthema's in hun begeleiding. Nadat Bram zich gespecialiseerde in het positioneren van renners op de racefiets, veranderden ze de naam van hun organisatie in 'Duursport Totaal'. Omdat hun adviezen te realiseren, gingen ze complete, op maat gebouwde, racefietsen leveren. Daarnaast verzorgden ze trainingen voor groepen/verenigingen. Aan deze activiteiten kwam plotseling een einde, toen Gonnie in 1995 tijdens het geven van een training op het wielercircuit Kalverdijkje in Leewarden plotseling overleed.

Na verloop van tijd pakte Bram de draad weer op en ging psychologie studeren bij de Open Universiteit (OU). Tijdens zijn studie arbeids- en organisatiepsychologie specialiseerde hij zich in sportpsychologie. Bram maakte deel uit van een intervisiegroep van enthousiaste noordelijke sportpsychologen, die samen probeerden hun vakgebied te ontwikkelen door de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Begin 2009 haalde Bram zijn bachelor diploma en in de 2e helft van 2009 studeerde hij cum laude af als Master of Science in de arbeids- en organisatiepsychologie. Zijn afstudeeronderzoek ging over doping in de sport in het algemeen en in het wielrennen in het bijzonder. Op 9 oktober 2015 is Bram bij de OU gepromoveerd op zijn proefschrift 'De mythe van de rode bloedcel' waarin hij laat zien dat er geen bewijs is dat epo- en bloeddoping duurprestaties verbeteren. In 2017 werden zijn bevindingen bevestigd in een experimentele studie van de Universiteit Leiden.

Tijdens zijn studie was Bram vier jaar student-lid van de Facultaire Opleidingscommissie van de Faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Verder is hij lid van de Vereniging van Sociaal Psychologische Onderzoekers (ASPO) en heeft zich naast zijn studie bekwaamd als mediator en is geregistreerd SRM- mediator (Stichting Register Mediators). Hij richt zich vooral op conflictbemiddeling in privé- en arbeidssituaties en sportomgevingen. Ook heeft Bram ruim anderhalf jaar gewerkt als vrijwilliger bij slachtofferhulp. In 2010 ontving Bram Brouwer zijn getuigschrift van de NIP-leergang 'Tussen Seniorentijd en Senioriteit'. Hiermee is hij een van de weinige arbeids- & organisatiepsychologen de zich gespecialiseerd heeft in de problematiek van de ouder werknemer (senioren).

 

Mijn kwalificaties als: