Doping Academy

Onafhankelijk kennis- en informatiecentrum doping

[C32] 

DA-Home | Terug


Pdf icon 32x32 

College C01
Wat u over dopingcontroles moet weten!


professor 300x370De kans dat olympische atleten, zoals Dafne Schippers, vals beschuldigd worden voor dopinggebruik is groot. Tegenwoordig ondergaan topatleten carrièrebreed al snel vier- tot vijfhonderd dopingcontroles. Een op de twintig à vijfentwintig van die atleten krijgt dan een valse beschuldiging voor doping gebruik, zelfs als de test waarmee ze worden gecontroleerd slechts een kans geeft van een op tienduizend op zo’n vals positief resultaat. Niet de kans per test is dan het probleem, maar het toenemende aantal tests. Wat we niet weten is wie de ‘gelukkigen’ zullen zijn en wie de dans ontspringen. Maar het is denkbaar dat Dafne Schippers, Tom Dumoulin of Sven Kramer dat lot treft. Dat zou hun hele carrière in diskrediet brengen en hun financieel ruïneren wegens de kosten voor een bij voorbaat onmogelijke verdediging. De kans op levenslange psychosociale schade is dan evident.

* U kunt de PDF openen (opent op nieuwe pagina) om het hele college in een keer te bestuderen, te downloaden e/of af te drukken (22 pagina's).


Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved


Les 1 van 10 | < 5 min. | [347]
Introductie.

Butter met dochter 150x150Introductie in dit DA-college over "Wat u over doping-controles moet weten".  Het gaat dan over betrouwbaarheid, validiteit, kwaliteit, kritische waarden, valse uitkomsten en nog veel meer.

Les 2 van 10 | 5 à 10 min. | [336]
Verwerkingsniveaus en detectie ...

Butter met dochter 150x150Doping-controles bepalen wie doping gebruikte. Deze les bespreekt de verwerkings-niveaus die we daarbij onderscheiden en welke fouten op welke niveaus kunnen ontstaan.

Les 3 van 10 | ca. 5 min. | [345]
De imperfectie van (doping)tests

Butter met dochter 150x150Perfecte (doping)tests bestaan niet. Om de kwaliteit van tests en zo de kans op fouten te beoordelen, gebuikt de wetenschap twee belangrijke begrippen: betrouwbaarheid en validiteit.

Les 4 van 10 | ca. 5 - 10 min. | [344]
De consequenties van imperfectie
academy cap 204x204Les 3 liet zien dat perfecte (doping)-tests niet bestaan, zodat er altijd fouten ontstaan. Deze les laat zien hoe vals positieve of vals negatieve fouten ontstaan en de consequenties daarvan.

Les 5 | < 5 min. | [343]
Meer tests ≠ meer betrapte sporters

Butter met dochter 150x150Dopingbestrijders denken met meer tests meer overtreders te pakken en atleten willen zich met meer negatieve tests verdedigen tegen verdachtmakingen. Kloppen die aannames?

Les 6 | ca. 5 min. | [342]
Meer tests = meer valse beschuldigen

Butter met dochter 150x150Met het werpen met een dobbelsteen wordt uitgelegd uit hoe de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt toeneemt met het aantal worpen en dat bij vals positieve doping-tests hetzelfde geldt.

Les 7 van 10 | 5 - 10 min.[341]
Valse beschuldigingen beperken

Butter met dochter 150x150Wat zijn de mogelijkheden om, buiten betere tests, realistische kritische en/of lagere controlefrequenties, de kans op valse dopingbeschuldigingen te verkleinen. We bespreken verschillende mogelijkheden.


Les 8 van 10 | ca. 5 min. | [337]
Vooraf - versus achteraf kansen

Butter met dochter 150x150In deze les bespreken we aan de hand van een reële moordzaak het verschil tussen vooraf- en achterafkansen van een gebeurtenis en passen dat vervolgens toe op dopingkwesties.

Les 9 van 10 | ca. 5 min. | [339]
Samenvatting, concusies en ...

Butter met dochter 150x150Deze negende les vat de bevindingen uit de voorgaande lessen kort samen en beschrijft onze conclusies en aanbevelingen over dopingcontroles en aanverwante zaken.


Les 10 van 10 | ca. 5 min. | [338]
Begrippen en litteratuur

Butter met dochter 150x150Deze les geeft een alfabetisch overzicht van de in de college gebruikte begrippen en bevat de literatuur-verwijzingen waarnaar in dit college wordt verwezen.